Хронологія погіршення умов, звуження змісту та обсягу прав людей з інвалідністю по зору та їх громадських об’єднань в Україні

З 1 січня 2015 року люди з інвалідністю були позбавлені права на пільговий проїзд всіма видами приміського транспорту на підставі пункту 33 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, яким було яким частину другу та третю статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» викладено у новій редакції.

15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII, яким було виключено пункт 19 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI, який передбачав звільнення від сплати судового збору громадські організації  інвалідів (спілки та інші об’єднання  громадських  організацій інвалідів),  їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації – за подання позовів, з якими вони звертаються до суду.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 260 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів Української PCP, Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України» якою визнано такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 року №1209 «Про тарифи на розповсюдження періодичних друкованих видань», якою передбачалось надання пільг для газет і журналів, засновниками яких є об’єднання громадян. Внаслідок скасування пільг для газет і журналів, засновниками яких є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, передплатникам таких періодичних видань, серед яких переважно люди з інвалідністю, довелося крім вартості передплати сплачувати ще й додатково вартість доставки.

1 лютого 2020 року введено в дію новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-IX, який позбавив громадські об’єднання осіб з інвалідністю права на отримання в оренду державне або комунальне майно без участі у конкурсі чи аукціоні, яке у ним було відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.

1 січня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 2620-ІХ від 21.09.2022, яким скасовано правову норму, передбачену абзацом третім частини другої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції до 01.01.2023), згідно якої допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується Фондом застрахованим особам з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

За поданням Міністерства соціальної політики України була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 70 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», якою визнано такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих», без визначення альтернативного механізму оплати праці фахівців, які працюють в Українському товаристві сліпих і забезпечують реалізацію прав людей з інвалідністю по зору на доступність до інформації і творів культури у прийнятному для сприйняття форматі, права на культурний розвиток, дозвілля і відпочинок.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2023 року № 1306 викладено у новій редакції Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби. Порівнюючи перелік технічних засобів реабілітації з попереднім Порядком, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 362, люди з інвалідністю по зору не знайшли якихось нових засобів для себе, але були неприємно здивовані вилученням з переліку багатофункціонального плеєру, який дозволяє прослуховувати озвучену літературу у DAISY форматі.

Відповідно до прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» 9 листопада 2023 року № 3460-IX на 2024 рік зупинено дію частини шостої статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» відповідно до якої особи з інвалідністю і діти з інвалідністю за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.