Осередки

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛЕГАЛІЗОВАНІ ОСЕРЕДКИ

Всеукраїнської молодіжної громадської організації
інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії»

Легалізовані осередки організації

Відомості про легалізацію
(запис у книзі обліку)

1 Харківський обласний № 286 від 28.02.2008
2 Київський міський № 3-7-2008 від 05.03.2008
3 Житомирський обласний № 182 від 03.04.2008
4 Рівненський обласний № 137 від 04.04.2008
5 Київський обласний № 162 від 04.04.2008
6 Павлоградський міський осередок
(Дніпропетровська область)
№ 155 від 12.05.2008
7 Осередок в АР Крим № 212 від 23.05.2008
8 Запорізький обласний № 172 від 01.07.2008
9 Івано-Франківський обласний № 139 від 10.12.2008
10 Полтавський обласний № 147 від 12.02.2009
11 Волинський обласний № 107 від 23.03.2009
12 Хмельницький обласний № 137 від 24.03.2009
13 Закарпатський обласний № 169 від 28.04.2009
14 Кіровоградський обласний № 128 від 30.04.2009
15 Черкаський обласний № 2082-03-01 від 06.05.2009
16 Одеський обласний № 188 від 22.09.2009
17 Львівський обласний № 205 від 21.10.2009
18 Херсонський обласний № 164 від 19.11.2009
19 Донецький обласний № 262 від 23.11.2009
20 Чернігівський обласний № 138 від 27.11.2009


ИНФОРМАЦИЯ О легализованных резиденциях

Всеукраинской молодежной общественной организации
инвалидов с недостатками зрения «Генерация успешного действия»
Легализованные резиденции организации

Сведения о легализации
(Запись в книге учета)

1 Харьковский областной № 286 от 28.02.2008
2 Киевский городской № 3-7-2008 от 05.03.2008
3 Житомирский областной № 182 от 03.04.2008
4 Ровенский областной № 137 от 04.04.2008
5 Киевский областной № 162 от 04.04.2008
6 Павлоградский городской центр
(Днепропетровская область)
№ 155 от 12.05.2008
7 Очаг в АР Крым № 212 от 23.05.2008
8 Запорожский областной № 172 от 01.07.2008
9 Ивано-Франковский областной № 139 от 10.12.2008
10 Полтавский областной № 147 от 12.02.2009
11 Волынский областной № 107 от 23.03.2009
12 Хмельницкий областной № 137 от 24.03.2009
13 Закарпатский областной № 169 от 28.04.2009
14 Кировоградский областной № 128 от 30.04.2009
15 Черкасский областной № 2082-03-01 от 06.05.2009
16 Одесский областной № 188 от 22.09.2009
17 Львовский областной № 205 от 21.10.2009
18 Херсонский областной № 164 от 19.11.2009
19 Донецкий областной № 262 от 23.11.2009
20 Черниговский областной № 138 от 27.11.2009