Кримський осередок

Региональное представительство Всеукраинской молодежной общественной организации инвалидов с недостатками зрения  «Генерация успешного действия» в АР Крым

Легализованный главным управлениям юстиции  в области путём письменного уведомления 23.05.2008 о чем в книге учёта общественных организаций сделана соответствующая запись №212.

Осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» в Автономній Республіці Крим

Легалізований Головним управлінням юстиції у області шляхом письмового повідомлення 23.05.2008 про що у книзі обліку громадських організацій зроблений відповідний запис №212.