Новые информационные технологии в библиотечном обслуживании людей с инвалидностьюНові інформаційні технології у бібліотечному обслуговуванні людей з інвалідністю

12-13 февраля 2014 года Ровненщину посетили библиотечные специалисты из Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Житомирской областей, занимающихся совершенствованием библиотечного обслуживания людей с инвалидностью.

Причиной визита стало проведение Межрегионального семинара-практикума «Новые информационные технологии в библиотечном обслуживании людей с физическими ограничениями», организованный секцией Украинской библиотечной ассоциации «Библиотечные услуги людям с ограниченными физическими возможностями», Ровенским областным отделением Украинской библиотечной ассоциации и Ровенской областной универсальной научной библиотекой. Чтобы перенять передовой опыт по этому вопросу мероприятие посетили также специалисты 16 районных и четырех городских библиотек Ровенской области.

Первый день семинара проходил на базе Ровенской областной универсальной научной библиотеки. Библиотекари представили собственный опыт обслуживания людей с особыми потребностями. Внимание уделялось вопросам роли библиотеки в предоставлении информационной поддержки людям с инвалидностью, их социальной инклюзии.

Председатель Ровенского областного регионального представительства Всеукраинской молодежной общественной организации инвалидов с недостатками зрения «Генерация успешного действия» Петр Полищук и член организации Нина Асеева приняли участие в Межрегиональном семинаре-практикуме в качестве экспертов, которые оценивали предложенные участниками планы внедрения услуг для людей с инвалидностью и определяли лучших разработчиков этих планов.

С материалами докладчиков и с подробной информацией о семинаре-практикуме можно ознакомиться на сайте Ровенской областной универсальной научной библиотеки http://libr.rv.ua/ua/news/2040/

12-13 лютого 2014 року Рівненщину відвідали бібліотечні спеціалісти з Хмельницької, Тернопільської, Волинської та Житомирської областей, що займаються вдосконаленням бібліотечного обслуговування людей з інвалідністю.

Причиною візиту став Міжрегіональний семінар-практикум «Нові інформаційні технології у бібліотечному обслуговуванні людей з фізичними обмеженнями», організований секцією Української бібліотечної асоціації «Бібліотечні послуги людям з обмеженими фізичними можливостями», Рівненським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації та Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою (ОУНБ). Щоб перейняти передовий досвід з цього питання захід відвідали також фахівці 16 районних та чотирьох міських бібліотек Рівненської області.

Перший день семінару проходив на базі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Бібліотекарі презентували власний досвід обслуговування людей з особливими потребами. Увага приділялася  питанням ролі бібліотеки в наданні інформаційної підтримки людям з інвалідністю, їх соціальної інклюзії.

Голова Рівненського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» Петро Поліщук та член організації Ніна Асєєва взяли участь у Міжрегіональному семінарі-практикумі в якості експертів, які оцінювали запропоновані учасниками плани впровадження послуг для людей з інвалідністю та визначали найкращих розробників цих планів.

З матеріалами доповідачів та з детальною інформацією про семінар-практикум можна ознайомитись на сайті Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки http://libr.rv.ua/ua/news/2040/